Home Kategórie Články 4 štýly rodičovskej výchovy a ich vplyv na deti

4 štýly rodičovskej výchovy a ich vplyv na deti

0
4 štýly rodičovskej výchovy a ich vplyv na deti

Druh rodičovskej výchovy, ktorý zastávate, môže mať dramatický vplyv na vývoj vášho dieťaťa. Taktiež pravdepodobne ovplyvňuje vzťah, ktorý s dieťaťom máte. Rôzne prístupy k disciplíne môžu dokonca vplývať na náladu dieťaťa a formovať jeho povahu do dospelosti.

Vedci skúmali štyri spôsoby rodičovských výchovných štýlov. Závisia od toho, akú má rodič predstavu o potrebách svojho dieťaťa, ktoré má naplniť. V dôsledku toho každý rodičovský štýl používa iný prístup.

Autoritársky rodičovský štýl
Tento výchovný štýl presadzuje moc bez obojstrannej komunikácie. Rodičia stanovia pravidlá a očakávajú, že deti sa nimi budú bez výnimky riadiť. Deti nemajú takmer žiadny priestor na to, aby sa zapojili do riešenia problémov a vyžaduje sa od nich absolútna poslušnosť. Ak sa deti týmto pravidlám postavia, alebo sa dožadujú vysvetlenia, prečo je to tak, zvyčajne dostanú odpoveď: „Pretože som to povedal.“ Deťom nie sú obvykle vysvetlené dôvody, na základe ktorých pravidlá vznikli a je tu malý priestor pre akékoľvek vyjednávanie. Autoritársky výchovný štýl vedie často k trestom a nie k následkom.

Hoci deti autoritárskych rodičov skutočne majú tendenciu dodržiavať pravidlá, môžu sa u nich vyvinúť problémy so sebavedomím a často sa sociálne izolujú. Niekedy sa tieto deti stávajú nepriateľskými, alebo agresívnymi, pretože sa príliš sústreďujú na hnev voči rodičom za trest, ktorý dostali, namiesto toho, aby sa naučili robiť správne rozhodnutia a riešiť problémy.

Autoritatívny rodičovský štýl

Patrí k nepoškodzujúcemu výchovnému pôsobeniu a je to štýl vrelý a starostlivý. Autoritatívni rodičia takisto očakávajú, že ich deti sa budú riadiť stanovenými pravidlami, avšak dovoľujú občasné výnimky. Na rozdiel od predchádzajúceho štýlu výchovy, títo rodičia často deťom objasňujú dôvody, ktoré viedli k dohodnutým pravidlám a pri nastavovaní limitov sú ochotní brať do úvahy pocity a potreby dieťaťa.

Autoritatívni rodičia majú tendenciu využívať následky namiesto trestov. Taktiež sa skôr zameriavajú na pozitívne dôsledky konania, aby posilnili dobré správanie a využívajú tiež systém odmeňovania a chvály.

Deti takýchto rodičov sú väčšinou šťastné a úspešné. Robia správne rozhodnutia a vedia samostatne vyhodnotiť všetky riziká. Často z nich vyrastú zodpovední dospelí, ktorí nemajú problém s vyjadrením svojich názorov.

Zhovievavý rodičovský štýl

Tento spôsob výchovy je prijímajúci, reagujúci a orientovaný na dieťa. Rodičia majú tendenciu byť až príliš tolerantní, čo sa môže zmeniť len v prípade, že nastane vážny problém. Tento postoj môže viesť k zlému správaniu detí, pretože rodičia zastávajú názor že “deti sú skrátka deti.“

Takíto rodičia sa väčšinou viac stavajú do úlohy priateľa, ako do úlohy rodiča. Hoci svoje deti podporujú a snažia sa porozumieť ich problémom, nevedia si poradiť ak sa deti správajú nevhodne.

Deti, ktoré vyrastajú so zhovievavými rodičmi, môžu byť navonok pozitívne naladené, avšak zvyčajne sú nezrelé, neovládajú svoje impulzy a nedokážu sa na seba spoľahnúť. Navyše pravdepodobne neakceptujú autority, čo môže viesť k problémom v škole a neskôr aj v práci.

Zanedbávajúci rodičovský štýl
Zanedbávajúci rodičia majú tendenciu byť ľahostajní. Často neplnia ani základné potreby svojich detí a očakávajú, že deti sa budú vychovávať samé. To môže byť niekedy spôsobené prílišnou zamestnanosťou rodičov, ale tiež psychickými problémami, prípadne užívaním návykových látok. Príčinou môže byť tiež nedostatok vedomostí o rodičovstve a vývoji dieťaťa. Zanedbávajúci rodičia majú len málo informácií o tom, čo ich deti robia. Väčšinou chýbajú akékoľvek pravidlá, ktoré by deti museli dodržiavať. Deti nedostávajú žiadnu výchovu ani poradenstvo a veľmi im chýba rodičovská pozornosť.

Deti zanedbávajúcich rodičov väčšinou mávajú zhoršený prospech v škole, sú nesústredené, nemajú dostatočné sebavedomie a mávajú problémy so správaním. Nedokážu byť šťastné a často prepadajú závislostiam.

 
Môže sa stať, že rodičia spadajú do viacerých výchovných kategórií. Niekedy sú možno viac autoritárski, inokedy zas autoritatívni alebo dokonca zhovievaví. Niekedy sa ich prístup môže líšiť od dieťaťa k dieťaťu. Vždy je však dobré si uvedomiť, čo chceme dieťa naučiť a čo mu chceme do budúcnosti odovzdať. Efektívne výchovné metódy môžu dieťa naučiť, ako byť zodpovedným dospelým a naučia ho ako prevziať zodpovednosť za svoje činy a robiť správne rozhodnutia.

 

 

 

Zdroj: www.about.com

 

 

Previous article Morčacie prsia na pomarančoch
Next article Rýchla mikulášska súťaž ukončená – VYHLÁSENIE VÍŤAZOV
Volám sa Mirka, som mamina dvoch detičiek a som spoluzakladateľka familyzone.sk. Okrem písania článkov a príspevkov pre fanúšikov našich stránok, rada vyrábam rôzne handmade vecičky ako magnetky, hračky a počas týchto chladných večerov sa venujem najmä háčkovaniu. Tvorenie sa stalo súčasťou môjho života a som šťastná keď vidím, ako mi pod rukami rastie ďalší nový kúsok :)