Nástup-dieťaťa-do-Materskej-škôlky

Zďaleka nie každé dieťa reaguje na zaradenie do materskej školy vyrovnane a bezproblémovo. Táto skutočnosť je všeobecne známa a v mnohých rodinách už vopred vzbudzuje obavy a úzkosť. Nebude dieťa spočiatku plakať? Ako sa tam bude cítiť? Zvykne si na nové prostredie a neznáme tváre? Ako zvládne odlúčenie od matky? Čo s ním, keď nečakane , po prvých pokojných dňoch , začne škôlku zaťato odmietať a najrozličnejšími spôsobmi proti nej bojovať? Úspešné prispôsobenie dieťaťa na prostredie  a požiadavky materskej školy závisia od viacerých okolností. Dôležitú úlohu zohráva povaha dieťaťa , miera jeho citovej závislosti od nás, aj pocit istoty, ktorý mu poskytuje správanie jeho najbližších. Veľmi záleží tiež na tom, ako sa rodičom podarí pripraviť seba i svoje dieťa na nastávajúcu zmenu.

Mami, oci, nepodceňuj môj vstup do MŠ a pomôž mi ho primerane zvládnuť, pretože práve tu získam prvé sociálne skúsenosti, ktoré určia môj budúci vzťah a úlohu v skupine detí. Táto udalosť prinesie zmeny v mojom , ale aj v tvojom živote. Pre mňa pobyt v škôlke znamená nový režim, prítomnosť viacerých detí, akceptovanie iných dospelých. Pani učiteľka nebude môcť moje aktuálne priania uspokojiť hneď. Zvládnuť to bude pre mňa riadna fuška, ale spolu to určite dokážeme. Teraz Ti poradím, ako sa môžeme na škôlku pripraviť ešte doma.

► Okrem bežnej starostlivosti si nájdi aspoň polhodinku, ktorú venuješ len mne. Páčilo by sa mi aj Tvoje večerné posedenie pri mojej postieľke a prečítaná rozprávka. Získam tak pocit bezpečia.

► Nechaj ma objavovať veci okolo seba,  aj keď je to spojené s rizikom, že sa ušpiním, alebo spadnem. Dávaj mi najavo Tvoju vieru v moju samostatnosť a vyspelosť. Podpor pochvalou a uznaním každý môj pokrok. Získam tak dôveru v svoje schopnosti.

► Usiluj sa zlepšiť moje samoobslužné činnosti týkajúce sa osobnej hygieny, obliekania, obúvania a stolovania. Zvýšim si svoju sebaistotu v novom prostredí.

► Sprostredkuj mi kontakt s mojimi rovesníkmi doma, na dvore, alebo detskom ihrisku. Naučím sa s nimi vychádzať.

► Vychovávaj ma dôsledne. Ak sa pôvodné ,,nie“ zmení niekedy na ,,áno“ a niekedy zostáva ,,nie“, neviem, čo je povolené. Potom som si sebou neisté a neviem ako sa mám chovať. V škôlke pribudnú pravidlá a moja neistota bude ešte stúpať.

► Trénuj moje odlúčenie. Pred vstupom do škôlky by som sa už malo vedieť kratšiu dobu zaobísť bez maminy, len so starou mamou, alebo tetou. Získavam tak istotu, že sa vrátiš.

►Zoznám ma so škôlkou , aby nebola pre mňa cudzia. Rozprávaj mi o nej, len prosím Ťa nič neidealizuj, aby som nebolo sklamané. Toto sklamanie môže u mňa prerásť až do dlhodobého odporu.

► Keď ťa občas nahnevám, nikdy sa mi nevyhrážaj : ,,Však počkaj ,v škôlke sa s tebou nebudú babrať…!“ Budem sa báť do nej vstúpiť.

zdroj www.mszavodnika.estranky.cz, lovepicturex.blogspot.sk