Home Podmienky používania Podmienky používania webu www.familyzone.sk

Podmienky používania webu www.familyzone.sk

0

Podmienky používania

Webová stránka www.familyzone.sk (ďalej len Familyzone.sk) má výlučne informatívny charakter a neslúži k predaju produktov a služieb, a taktiež nie je predajcom prezentovaných produktov alebo služieb. K predaju tovaru zo strany Familyzone.sk slúži výhradne stránka internetového obchodu shop.familyzone.sk. Poskytované informácie a obsah, ktorý táto stránka obsahuje, podliehajú nasledovným Podmienkam a Váš prístup na túto webovú stránku a pokračovanie v jej používaní predstavuje úplnú akceptáciu (súhlas) týchto podmienok:

Táto stránka je určená na zdieľanie informácií z oblasti zdravia, výchovy, životného štýlu, dizajnu atď. a na prezentáciu tvorby rôznych autorov. Obsah všetkých článkov má čisto informatívny charakter a uvádzané tipy, rady, návody či odporúčania sa v žiadnom prípade nesmú chápať ako lekárske odporúčanie. Autori nepreberajú zodpovednosť za prípadné škody. Všetky články týkajúce sa prezentácie jednotlivých autorov a ich diel, boli konzultované so samotnými autormi a zverejnené na základe ich súhlasu. Tieto informácie však predstavujú iba prezentáciu produktov prípadne služieb a nie sú zmluvne záväzné. Kvôli uzatvoreniu akejkoľvek zmluvnej dohody, prosím, kontaktujte priamo výrobcov.

Napriek tomu, že Familyzone.sk vynakladá primerané úsilie, aby táto webová stránka obsahovala presné a aktuálne informácie, môže táto webová stránka obsahovať nepresnosti. Familyzone.sk preto neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií, ktoré obsahuje táto stránka. Familyzone.sk ďalej nepreberá žiadny záväzok alebo zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo vynechania v obsahu tejto stránky. Odkazy (zmienky) na akékoľvek informácie, obsah, tovary, produkty, proces alebo služby poskytované tretími stranami uvedené pri používaní tejto webovej stránky, nevyhnutne nepredstavujú alebo nenaznačujú ich schvaľovanie, odporúčanie alebo súhlas s nimi zo strany Familyzone.sk alebo prepojenie s nimi. Táto webová stránka môže byť ďalej prepojená odkazmi na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Familyzone.sk alebo ním udržiavané a preto Familyzone.sk nezodpovedá za obsah tých stránok alebo akýchkoľvek stránok nachádzajúcich sa na nich alebo akýchkoľvek stránok prepojených na tie stránky. Familyzone.sk nebude právne zodpovedný alebo braný na zodpovednosť za obsah alebo názory, vyjadrené v takýchto materiáloch a v materiáloch, ktoré poskytli autori, prípadne iné osoby, ktorých kontakty alebo prepojenia na stránky sú uvedené na stránkach Familyzone.sk. Familyzone.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho vlastného výhradného uváženia editovať, presúvať, vymazávať a/alebo odmietnuť akceptovať akýkoľvek obsah, ktorý podľa úsudku Familyzone.sk porušuje tieto Podmienky používania, alebo je iným spôsobom neprijateľný alebo nevhodný či už z právnych alebo iných dôvodov.

Zverejnením materiálov o Vašich autorských dielach na túto webovú stránku udeľujete Familyzone.sk právo verejne predvádzať alebo vystavovať bez poplatkov príslušnú tvorbu podliehajúcu Vašim autorským právam.

Vaše používanie a prehľadávanie tejto webovej stránky je na Vaše vlastné riziko. Familyzone.sk nezodpovedá za žiadne priame, vedľajšie alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku Vášho prístupu k tejto stránke alebo jej používaniu. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, všetko na tejto stránke je Vám poskytované (v stave) „ako je“ a „ako je k dispozícii“, bez záruky akéhokoľvek druhu.